Kategori: Medeni Usul Hukuku

Hakimin Yasaklılığı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda bir davaya bakan hakimin davaya bakmasına engel teşkil edecek haller iki başlık altında toplanmıştır. Hakimin yasaklılığı hali söz konusu olabileceği gibi belirli hallerde hakimin …

Eski Hâle Getirme Nedir?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun altıncı bölümünde eski hale getirme müessesesi ikinci ayrım olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu 95. madde metninde talep hususunu düzenlemiştir. “Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya …