Etiket: dava giderleri

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

01.01.2018 Tarihinde yürürlüğe giren zorunlu arabuluculuk faaliyeti, tarafların bağımsız ve tarafsız üçüncü kişinin katkılarıyla aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin en uygun çözümleri yine kendileri tarafından üretmeleri yoluyla uyuşmazlığın çözülmesi faaliyetidir. 7036 …

Adli Yardım Nedir, Nasıl Talep Edilir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 334 ve devamı maddelerinde adli yardım müessesi düzenlenmiştir. 334. madde adli yardım düzenlemesinden faydalanacak kişiler hakkında düzenleme getirmiştir. “Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma …