Etiket: avukat

Basiretli Tacir Kimdir?

Türk Ticaret Kanununa göre tacir, bir ticarî işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimsedir. Bunun dışında, bir ticarî işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo ve sair ilan vasıtaları …

Avukatın İstifası

Dava açmak için ehliyetli kabul edilebilecek herkes, bu davayı bizzat kendisi veya tayin edeceği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir. Dava vekil aracılığı ile takip edilecekse vekâletnameye ihtiyaç olacaktır. …

Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi

Türk Medeni Kanunu 169. madde hükmü boşanma davasına bakan hakime eşler arası uyuşmazlıkların çözümünde takdir yetkisini kullanma imkanı getirmiştir. Kanun hükmü “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı …