Kategori: Aile Hukuku

6284 Sayılı Kanuna Göre Tedbir

Ülkemizde de kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla önleyici ve koruyucu nitelikte tedbirlerin alınması için 20.03.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair …

Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi

Türk Medeni Kanunu 169. madde hükmü boşanma davasına bakan hakime eşler arası uyuşmazlıkların çözümünde takdir yetkisini kullanma imkanı getirmiştir. Kanun hükmü “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı …

Evlilik ve Boşanmanın Medeni Duruma Etkisi

Evlilik birliği nüfus bilgilerine ilişkin birtakım değişiklikleri beraberinde getirir. Kadın bakımından nüfusa kayıtlı olduğu yer, soyadı, medeni hal kısımlarında değişiklik olmaktadır. Erkek bakımından da medeni hal kısmında değişiklik olmaktadır. …