Evlilik ve Boşanmanın Medeni Duruma Etkisi

evlilikEvlilik birliği nüfus bilgilerine ilişkin birtakım değişiklikleri beraberinde getirir. Kadın bakımından nüfusa kayıtlı olduğu yer, soyadı, medeni hal kısımlarında değişiklik olmaktadır. Erkek bakımından da medeni hal kısmında değişiklik olmaktadır.

Evlilik birliği kurulduğunda kadının nüfus kütüğü değiştirilerek, kadının kendi nüfus kaydı kapatılarak erkeğin nüfus kütüğü bilgilerini alır ve eşin kütüğüne taşınır ve erkeğin kütüğünde kadın için yeni bir sıra numarası verilerek kayıt açılır.

Evlilikle birlikte kayıtlı olunan nüfus kütüğü değiştiği gibi medeni hal bölümüne “evli” ibaresi yazılır. Hem kadın hem de erkek için medeni hal kısmına “evli” ibaresi yazılır.

Evlilikle birlikte kadın evlendiği eşin soyadını alır. Eğer kadın evlilik başvurusu esnasında yazılı olarak yapacağı bildirim ile kızlık soyadını da taşımak istediğini bildirir ise nüfus cüzdanında soyadı hanesinde önce kızlık soyadı ve sonra evlendiği eşinin soyadı yer alır.

Boşanma Durumunda Nüfus Kayıtlarında Değişiklikler

Eşler arasında boşanma gerçekleştikten sonra kadın önceki soyadına geri döner. Ancak kadının evlendiği eşinden gelen soyadı ile edindiği bir kariyeri varsa ve yahut ispat edilebilir bir gerekçe ile evlilikle edindiği soyadını kullanması gereklilik arz ediyor ise mahkemenin vereceği karar ile kadın boşandıktan sonra da evlilikle kazandığı soyadını kullanmaya devam edebilecektir. Buna ilişkin talep boşanma davası görüldüğü dönemde yahut boşanmaya ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde açılacak boşandığı eşin soyadını kullanmaya izin davası ile yapılabilir.

Peki ya evlilik akdi boşanma ile sona erdiğinde medeni durum ne olur?

Boşanma davasında taraflar hakkında boşanma kararı verildiğinde, bu karar için karar kesinleşme işlemleri tamamlandığında davayı gören mahkemece re’sen ilgili nüfus müdürlüğüne müzekkere yazılarak boşanma kararı bildirilir.

Boşanmaya ilişkin kararı bildiren mahkemenin yazdığı müzekkere nüfus müdürlüğüne ulaştığında ilgili müdürlük kadının nüfus kayıt kütük bilgilerini evlenmeden önceki kütüğe taşır. Erkeğin nüfus kütüğünde kadın için açılan kayıt kapatılır. Kadın evlenmeden önceki kütüğüne kaydedilir.

Nüfus kütüğüne ilişkin değişikliğin yapılması ile kadının medeni hali de değiştirilerek “EVLİ” ibaresi yerine “BEKAR” ibaresi yazılarak değişiklik yapılır. Eski uygulamalarda “boşanmış” yahut “dul” gibi ibareler kullanılmakta iken artık nüfus müdürlüğü herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın “bekar” ibaresini değişen nüfus cüzdanına işlemektedir.

Yasal Uyarı: Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. T.C. Barolar Birliği'nin ilgili düzenlemelerine bağlı olarak hiçbir şekilde reklam, teklif, hukuki görüş amacı gütmez. Bu bilgilerin ulaşması hiçbir şekilde avukat-müvekkil ilişkisi doğurmaz. Bu sitenin ziyaret edilmesi yukarıdaki şartların kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Cevap Bırakın