Etiket: aile konutu

Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi

Türk Medeni Kanunu 169. madde hükmü boşanma davasına bakan hakime eşler arası uyuşmazlıkların çözümünde takdir yetkisini kullanma imkanı getirmiştir. Kanun hükmü “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı …

Meskeniyet İddiası ve Uygulaması

İcra Hukuku kavramlarından biri olan meskeniyet iddiası ve buna dayalı şikayete konu yapılan eylemler İcra ve İflas Kanunu’nda haczedilemez mallar başlığı altında düzenlenmiştir. Meskeniyet iddiası, haczedilemez mallar statüsüne sahip …