Etiket: icra takibi

İcra Takibinin Kesinleşmesi

İlamsız Takipte Borcun Kesinleşmesi Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazlarını bildirirse, takip durur. İtiraz süresi …

Meskeniyet İddiası ve Uygulaması

İcra Hukuku kavramlarından biri olan meskeniyet iddiası ve buna dayalı şikayete konu yapılan eylemler İcra ve İflas Kanunu’nda haczedilemez mallar başlığı altında düzenlenmiştir. Meskeniyet iddiası, haczedilemez mallar statüsüne sahip …